Hulptroepen uit de natuur

Educatieprogramma groep 4-6

De Koppert Foundation ondersteunt het project ‘Hulptroepen uit de natuur’. Dit educatieprogramma is in 2017 ontwikkeld door Koppert Biological Systems ter ere van het 50-jarig jubileum en is samengesteld in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center.

Het programma laat kinderen (groep 4-6) verwonderen en inspireren voor natuur. Door kennismaking met hommels en hun bestuiving, piepkleine insecten en hun nut in de natuur en het verhaal van de zieke paprikaplanten van kweker Dennis, leren kinderen op activerende wijze de werking en bijzondere kracht van de natuur. Dit alles uitgaande van de lunchbox of pauzesnack en wat daarvan wel en niet uit de natuur komt. Onderzoekend leren staat centraal. Het unieke aan het programma is de echtheid: kinderen planten echt zaadjes, er zit een opgezette hommel in het pakket, ze gaan op expeditie naar buiten en krijgen levende piepkleine insecten te zien.

In 2018 wordt gewerkt aan bekendheid van het programma bij scholen en Natuur- en Milieu Educatie-organisaties in Nederland. De NME-organisaties bedienen regionaal de basisscholen met lesmateriaal over natuur en milieu.

De doelstelling is met dit educatieprogramma zoveel mogelijk kinderen te inspireren en bewust te maken van het nut van de natuur en zodoende de houding en het gedrag ten aanzien van de natuur te beïnvloeden. Dit beantwoordt aan de missie van Koppert Biological Systems: nu en in de toekomst duurzaam met de planeet omgaan.

Meer informatie via www.hulptroepenuitdenatuur.nl

CABI en Koppert ondertekenen overeenkomst training plant dokters Kenya

CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) en Koppert Biological Systems ondertekenden een overeenkomst om de gezamenlijke inspanningen voor het organiseren van plantdokter trainingen in Kenia te formaliseren. De overeenkomst werd op 20 maart ondertekend in Nairobi, Kenia tijdens het Koppert Biocontrol Dinner Event dat werd georganiseerd als onderdeel van de tweedaagse NewAg Biocontrol Afrika-conferentie.

Deze trainingen zijn gericht op het toerusten van bestaande plantendokters (te beginnen in Kenia) met meer praktische kennis en vaardigheden met betrekking tot geïntegreerde gewasbescherming op kleine agrarische bedrijven.

CABI en Koppert kregen ook een cheque van de Koppert Foundation. Deze stichting draagt ​​bij aan projecten die duurzame landbouw mogelijk en toegankelijk maken in gebieden waar dat niet vanzelfsprekend is. Ulrich Kuhlmann (Executive Director, Global Operations, CABI) en Henri Oosthoek (Managing Director, Koppert Biological Systems) aanvaardden dankbaar de € 32.500, - cheque overhandigd door Ed Moerman (executive manager, Koppert Foundation).

Dit geldbedrag maakt de ontwikkeling van het curriculum en enkele pilottrainingen in Kenia mogelijk. Allen zijn ervan overtuigd dat dit het begin is van een traject van opbouw van kennis en vaardigheden dat uiteindelijk een enorm aantal kleine boeren kan bereiken. CABI en Koppert geloven dat het hen zal helpen om het onbenutte potentieel van nuttige organismen uit de natuur te benutten, evenals commercieel beschikbare producten voor biologische gewasbescherming.

Hartelijk dank

De Koppert Foundation dankt alle gevers voor hun bijdrage ter gelegenheid van ´50 years Partner with Nature’. De reacties waren overweldigend: er is ongeveer € 45.000 gedoneerd!

De directie had vooraf al beloofd dat Koppert Biological Systems het bedrag zal verdubbelen, dus is in totaal € 90.000,- beschikbaar voor de vier geselecteerde projecten.

De Project Board heeft besloten dit als volgt te verdelen:

Trees for All – Bolivia: € 20.000
Food garden – Rotterdam: € 5.000
Food for youth – Uganda: € 32.500
Training plant doctors – Kenia: € 32.500

Via onze website houden wij u graag op de hoogte van de exacte invulling en ontwikkeling van alle projecten.

Project board & werkgroep Koppert Foundation

Jaarverslag Koppert Foundation 2017

De Koppert Foundation is opgericht in het gouden jubileumjaar 2017 van Koppert Biological Systems; zowel de officiële registratie van de Foundation als het verkrijgen van de ANBI status waren toen een feit.

De Koppert Foundation is een natuurlijk verlengstuk van de bedrijfsmissie van Koppert BV. 'om de landbouw gezonder...

Klik hier om door te lezen >

Trees for All (Bolivia)

Trees for All is een liefdadigheidsinstelling die projecten wil ontwikkelen en ondersteunen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling en een economische, ecologische en maatschappelijke waarde voor de samenleving hebben. Door bomen te beschermen en te planten, willen ze bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en klimaat, en het inkomen verhogen en de leefomgeving van de lokale bevolking verbeteren. Momenteel heeft Trees for All projecten in Maleisië, de Filippijnen, Mali en Bolivia. De Koppert Foundation wil het project in Bolivia graag steunen. Het project ondersteunt duurzame boslandbouw: kleine boeren in Bolivia worden 

aangemoedigd om productiebossen en fruitbomen te planten. Op de langere termijn zullen ze een inkomen uit deze aanplant kunnen halen. Het project omvat ook educatie over het duurzame gebruik van de bossen en mogelijkheden van microkrediet, die boeren helpen investeren in duurzame landbouw om op korte termijn een inkomen te genereren. Met de sponsoring van dit project wil de Koppert Foundation bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en klimaat en kleine boeren ondersteunen.

Voor meer informatie, zie www.treesforall.nl/projecten/smart-forest/

Food for Youth (CCP Uganda)

Het Christian Childcare-programma heeft tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van kansarme kinderen in Oeganda, voornamelijk door sponsoring van kinderen en het opzetten en ontwikkelen van professioneel onderwijs.

 Onlangs is CCP een nieuw project gestart: Food for Youth. Het doel van dit project is om fruit bomen en bomen voor brandhout te planten die beter bestand zijn tegen klimaat verandering. Het project omvat ook de oprichting van een kleinschalige kas voor de productie van groenten. Medewerkers zullen worden getraind in ‘groene’ vaardigheden die hen verder zullen helpen in het leven.

Koppert is al heel lang betrokken bij CCP. Met de sponsoring van het Food for Youth-project wil de Koppert Foundation de duurzaamheid van CCP verbeteren door de levensstandaard van de studenten te verbeteren en de kennis van intensieve landbouw te vergroten.

Voor meer informatie over het CCP-project, zie www.ccp-uganda.org; U vindt hier meer informatie (alleen in het Nederlands in dit stadium) over het landbouwkundige deel van het project.

Training plant doctors (Kenia)

Kennis delen is heel belangrijk bij Koppert Biological Systems. Reden genoeg voor het bedrijf om lokale landbouwadviseurs of 'plant doctors' in Kenia te ondersteunen via een opleiding over Integrated Pest Management. Deze activiteit zal Koppert's enorme hoeveelheid praktische kennis, expertise en vaardigheden via deze plant doctors beschikbaar maken voor Keniaanse kleine boeren.

Dit zal op zijn beurt de boeren helpen betere en veiligere gewassen te telen en minder afhankelijk te zijn van chemische inputs. Niet noodzakelijkerwijs door het gebruik van Koppert-producten, maar in de eerste plaats door een beter begrip van biologische systemen en hoe deze het beste kunnen worden gebruikt ten behoeve van het welzijn van de teler en zijn gezin.

Er zal een hyperlink naar meer projectinformatie op het web volgen.

Voedseltuin (Rotterdam)

De Voedseltuin is in augustus 2010 opgericht om de Voedselbank Rotterdam (die gratis voedselpakketten levert aan huishoudens met een laag inkomen) te voorzien van verse en gezonde groenten en fruit. Dit doel is bereikt en de Voedseltuin produceert al vele jaren grote hoeveelheden groenten voor de voedselpakketten die door de Voedselbank worden gedistribueerd. Alles wordt op een braakliggend perceel in Vierhaven in Rotterdam in eigen beheer geteeld door ongeveer 45 vrijwilligers. Het is een van de weinige sociale projecten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voedsel kunnen produceren voor huishoudens met lage inkomens. Veel vrijwilligers hebben aangegeven dat ze zich gezonder voelen ervaren het werken in de tuin als een heel zinvolle bezigheid. De Voedseltuin vervult daarbij meerdere functies: het is een voedselproductietuin, een leer- en oefentuin, een duurzame stadstuin en een experimentele tuin met een therapeutisch effect.

De Voedseltuin ondersteunt een duurzame stedelijke samenleving met gezond voedsel voor iedereen. De Koppert Foundation wil graag blijven bijdragen aan dit project omdat het een ​​behoefte aan maatschappelijk welzijn dichtbij ons hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs vervult.

Zie www.voedseltuin.com voor meer informatie.