Koppert en EWS-KT starten gezamenlijk actieonderzoek

Gepubliceerd 29/8/2023
East-West Seed Knowledge Transfer Foundation (EWS-KT), Koppert India en Koppert Foundation hebben onlangs hun eerste samenwerkingsproject gelanceerd, dat actieonderzoek in India omvat. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op EWS-KT's Center of Excellence leerboerderij in Keonjhar, Odisha.  

Eerder dit jaar tekenden EWS-KT en Koppert Foundation een overeenkomst om samen te werken op het gebied van biologische bestrijdingsmethoden om de gezondheid van planten en gewasprestaties van kleine boeren te verbeteren. Koppert is wereldwijd marktleider op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie van biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuivingsproducten.

Bacterieverwelking bij tomaten
Het huidige actieonderzoeksproject van het Center of Excellence richt zich op verwelkingsziekte bij tomaten - het belangrijkste probleem voor boeren in het gebied tijdens het regenseizoen. Het project wordt uitgevoerd van juli tot december 2023 en omvat twee variabelen - bodemtoepassingsprogramma's (Koppert biosolutie versus boerenpraktijk) en tomatenvariëteiten (vatbare variëteit versus variëteit die resistent is tegen verwelkingsziekte) - in vier combinaties. 

Behandeling 1: biologische producten van Koppert met een ras dat resistent is tegen verwelkingsziekte 
Behandeling 2: biologische Koppert-producten met een ras dat gevoelig is voor verwelkingsziekte 
Behandeling 3: gangbare chemische praktijk van de boer met een variëteit die resistent is tegen verwelkingsziekte 
Behandeling 4: gangbare chemische praktijk van de boer met een variëteit die gevoelig is voor verwelkingsziekte

Foundation

Effectiviteit biologische bodembehandelingen en resistente variëteiten
Bacterieverwelking leidt tot aanzienlijke opbrengst- en inkomensverliezen voor tomatenboeren en de bestrijding ervan is moeilijk gebleken. Chemische bestrijdingsmethoden zijn niet altijd haalbaar vanwege de hoge kosten en mogelijke milieurisico's. Daarom worden biologische bestrijdingsmaatregelen sterk aanbevolen voor ziektebeheer. 

Veelgebruikte natuurlijke strategieën tegen verwelkingsziekte omvatten geïntegreerde gewasbeheermethoden zoals het gebruik van resistente variëteiten, gezond zaad en gezonde zaailingen, vruchtwisseling, biologische bestrijding en andere goede agronomische praktijken. Er zijn echter geen universeel toepasbare, effectieve bestrijdingsmaatregelen voor het brede scala aan planten die door de ziekteverwekker worden aangetast. Het doel van dit actieonderzoek is het bestuderen van de effectiviteit van biologische bodembehandelingen en resistente variëteiten in het verminderen van het optreden van verwelkingsziekte, waardoor de gewasopbrengst wordt verbeterd en een winstgevende tomatenproductie wordt gegarandeerd. 

We zijn verheugd om aan deze gezamenlijke reis te beginnen en we kijken uit naar toekomstige samenwerkingen om kleine boeren in staat te stellen gezonde en productieve gewassen te verbouwen met een minimaal gebruik van pesticiden en chemische meststoffen.

280323 EWS KT
Tomato seedlings