Kennisoverdracht levert goede resultaten op in India 

Gepubliceerd 8/5/2024
De East West Seed Knowledge Transfer Foundation (EWS-KT) waarin Koppert Foundation participeert, heeft goede resultaten geboekt bij de behandeling van verwelkingsziekte bij tomaten in India. Het Centre of Excellence in Orissa, India, meldt dat uit proeven is gebleken dat de biologische strategie van Koppert succesvollere resultaten oplevert dan conventionele boerenmethoden in de regio. 

Bacteriële verwelkingsziekte leidt tot aanzienlijke opbrengst- en inkomensverliezen voor tomatentelers en conventionele chemische bestrijdingsmethoden zijn meestal ontoereikend om de ziekte te bestrijden. De proeven werden uitgevoerd in het moessonseizoen, wanneer de ziekte het hevigst is. Praktijken van boeren in deze regio van India omvatten behandelingen met kalk, koper en verschillende synthetische fungiciden. De Koppert-strategie bestond uit het desinfecteren van de grond met Veni Goklean en het herkoloniseren van de grond met nuttige micro-organismen die aanwezig zijn in Vici Routz. 

De missie van Heifer International is om de productiecapaciteit van kleine boeren in Guatemala op een duurzame manier te versterken door het verbeteren van de productie van zaailingen, de ontwikkeling van agroforestry systemen en goede biologische landbouwpraktijken. 

Biologische strategie resulteert in 60-70% hogere opbrengst 
Het doel van het project was om het effect van deze biologische oplossingen op verwelkingsziekte te testen bij twee verschillende tomatenvariëteiten die gewoonlijk in India worden geteeld. Nu de tomatenoogst is afgerond, zegt het Centre of Excellence dat de oplossingen van Koppert hebben geleid tot een lagere ziekte-incidentie en een hogere opbrengst. 

De resultaten waren duidelijk zichtbaar op de planten, zowel wat betreft de incidentie als de ernst van de ziekte", meldt het Centre of Excellence. In de percelen van Koppert was de tomatenopbrengst voor beide rassen 60-70% hoger dan in de boerenpraktijk. Een vergelijking van de kosten toonde aan dat de bestrijding van verwelkingsziekte 30% lager was voor de Koppert-strategie dan voor de conventionele methoden. De boerenpraktijk leverde zelfs een negatief rendement op, terwijl het rendement van de Koppert-strategie positief was.  

Het team van EWS-KT en Koppert Foundation is erg enthousiast over de proefresultaten. Telers staan te popelen om de nieuwe praktijk in hun teelt te implementeren. In het volgende seizoen worden de proeven herhaald en als de resultaten vergelijkbaar zijn, wordt de praktijk opgenomen in andere EWS-KT-protocollen voor telers.   

Koppert Foundation   EWS KT project India 03

Koppert India ondersteunt het Centre of Excellence
Koppert India ondersteunde het EWS-KT team met technisch advies en verzorgde ook een training ter plaatse voor adviseurs en leidende telers. Bacterieverwelking in tomaat is een groot probleem voor telers in India en chemische middelen bieden geen afdoende bestrijding, wat leidt tot enorme verliezen. Het tweeledige productconcept van Koppert, Veni GoKlean en Vici Routz, is zeer effectief bij de bestrijding van verwelkingsziekte en andere in de bodem voorkomende ziekteverwekkers," aldus Mahesh Kumar, adviseur bij Koppert India. 

Het EWS-KT team zegt erg enthousiast te zijn over de proefresultaten en dat telers staan te popelen om de nieuwe praktijk in hun gewas te implementeren. In het volgende seizoen worden de proeven herhaald en als de resultaten vergelijkbaar zijn, wordt de praktijk opgenomen in verdere EWS-KT protocollen voor telers. 

Koppert Foundation   EWS KT project India 02