ANBI gegevens van
Stichting Koppert Foundation

Nr. KvK 688 097 86
RSIN (fiscaal nummer) 857 601 763
Postadres Postbus 155, 2665 AD te Berkel en Rodenrijs
Contactadres info@koppertfoundation.org
Doelstelling

Bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen en het bevorderen van hun algehele welzijn middels het aanbieden en bedenken van oplossingen en het geven van educatie, het delen van kennis, het aanbieden van kennis en mogelijk maken van onderwijs en educatie, waardoor op positieve wijze hun sociale-, economische-, omgevings- en algehele gezondheid en welzijn wordt bevorderd en waarbij en waardoor de interactie binnen families en gezinnen en hun lokale leefomgeving op voornoemde punten wordt gestimuleerd en bevorderd. Tevens heeft de Stichting ten doel actief bij te dragen aan duurzame land- en tuinbouwoplossingen in de meeste brede zin van het woord en het actief bijdragen aan het verbeteren en stimuleren van innovatie op het gebied van duurzame land- en tuinbouwoplossingen alsmede het bevorderen van de gezondheid van mensen, hun eten en hun voeding en het beschikbaar maken van eten en voeding voor mensen in nood.

Beleidsplan 2017-2018 Klik hier
Bestuurders

P.A. Koppert, voorzitter, m.i.v. 12 mei 2017
H.P.P. Oosthoek, secretaris penningmeester, m.i.v. 12 mei 2017

Beloningsbeleid bestuurders De bestuurders ontvangen geen beloning
Beloningsbeleid Project Board Uitsluitend vergoeding reis- en verblijfkosten
Beloningsbeleid medewerkers Conform cao Koppert B.V. (0,2 Fte)
Inhoudelijk jaarverslag Het verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017 wordt hier vóór 1 juli 2018 gepubliceerd
Financieel jaarverslag Het financieel verslag over het boekjaar 2017 wordt hier vóór 1 juli 2018 gepubliceerd