Koppert Foundation: meer kennis voor kleine boeren

Gepubliceerd 2/2/2023
Tijdens de laatste bestuursvergadering op 20 december 2022 heeft het bestuur van de Koppert Foundation samen met algemeen directeur René Koppert de nieuwe bestuursstructuur ondertekend. Hiermee is voor de Foundation een nieuwe fase aangebroken.

Onder leiding van Johannette Klapwijk gaat de Foundation actiever aan de slag met kennisoverdracht aan kleine boeren over duurzame teelt. Samen met werkgroepleden Ed Moerman, Edwin Muijt, Markus Knapp, Dominique Struijk en Manuelle Bos-Koppert zal zij als algemeen directeur twee dagen per week uitvoering geven aan dit nieuwe beleid. Wij danken Fred Meijer, Peter Jens en Joke Koppert als leden van de projectboard, Francien van Epen als secretaris en Ed Moerman als Executive Manager voor hun jarenlange inzet. Onder hun leiding is de Koppert Foundation volwassen geworden tot wat het nu is.

Foundation 5 jaar
De Foundation is in 2017 opgericht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Koppert. DeFoundation heeft de afgelopen jaren op drie gebieden projecten ondersteund met als doel:

  • verhoging van de levensstandaard van kleine boeren;
  • kennis over duurzaam telen overdragen aan het grote publiek;
  • en het ondersteunen van medewerkers die zich vrijwillig inzetten voor een maatschappelijke organisatie.

Ontwikkelingsprojecten zijn ondersteund in onder meer Ethiopië, Oeganda, Ghana en Ecuador. We stelden lespakketten samen en gaven les aan basisschoolleerlingen en ontwikkelden trainingsmateriaal voor CABI-plantenartsen. Ook sponsorden we een aantal collega's tijdens sportactiviteiten voor verschillende goede doelen. In 2022 hebben we samen met onze dochterondernemingen een actie opgezet om Oekraïense vluchtelingen te helpen, waarbij we ook collega's uit Polen en Slowakije steunden die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen.

Focus kennisoverdracht aan kleine boeren
De Koppert Foundation draagt bij aan projecten die duurzame agrarische inputs beschikbaar en toegankelijk maken in gebieden waar dat (nog) niet vanzelfsprekend is. Tot nu toe hebben we vooral financiële bijdragen geleverd aan ontwikkelingsprojecten waarbij we onze betrokkenheid beperkten tot de inhoud van de projecten. Daar gaan we de komende jaren verandering in brengen. De focus zal liggen op het overdragen van kennis aan kleine boeren. Samen met onze dochterondernemingen en externe partners willen we actief participeren in projecten waarin we onze kennis van duurzaam telen inzetten om boeren en hun gezinnen toegang te geven tot gezonde voeding en een hoger inkomen.

Sinds vorig jaar nemen we deel aan een Heifer-project in Guatemala met als doel de teelt van kardemom en andere specerijen te verbeteren en boeren een eerlijke prijs te geven. Ook zijn we in gesprek met East West Seed – Knowledge Transfer om een pilot op te zetten voor het duurzaam telen van groenten in Ghana.

Net als Koppert wil de Foundation bijdragen aan een betere gezondheid van mens en planeet. Waar nodig zal zij haar kennis en ondersteuning aanbieden om samen met de natuur en de lokale bevolking de landbouw gezonder, veiliger en productiever te maken.

020223 knowledge for smallholder farmers fred ed peter francien