Duurzaamheid cultiveren: De impact van de Koppert Foundation op het Ebenezer Agricultural Training Centre

Gepubliceerd 3/11/2023
In het hart van Zimbabwe, op slechts 65 kilometer van Bulawayo, ligt een boerderij met een diepgaande missie. Ebenezer Agricultural Training Centre, liefkozend "Ebenezer" genoemd, is niet alleen een plek waar gewassen groeien en vee wordt verzorgd. Het dient als een baken van hoop en kennis voor jonge, aspirant-boeren uit de omliggende dorpen en vanuit heel Zimbabwe. In Ebenezer maakt de Koppert Foundation, in samenwerking met Tearfund Nederland, Tearfund Zimbabwe en Koppert Zuid-Afrika, een verschil door duurzame landbouwpraktijken te promoten en essentieel onderwijs te bieden. 

De landbouwindustrie in de regio is in opkomst, voornamelijk om te voorzien in de voedselbehoeften van de lokale bevolking. Jonge boeren in Ebenezer krijgen een uitgebreide training in duurzame landbouwtechnieken. Deze holistische aanpak zorgt ervoor dat de jonge boeren niet alleen praktische vaardigheden ontwikkelen, maar ook een diep gevoel van verantwoordelijkheid voor het milieu en hun gemeenschap. 

Gewasbescherming: Een Succesverhaal
Koppert Zuid-Afrika, een belangrijke partner in dit project, speelt een centrale rol bij het opleiden van deze jonge boeren. Marcel van Ruiten, onze Koppert-vertegenwoordiger in Zimbabwe, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het geven van trainingen over duurzame teeltmethoden en het gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Zijn expertise voorziet deze toekomstige boeren van de middelen die ze nodig hebben om een echte impact op hun gemeenschap te hebben. 

Een van de belangrijkste resultaten bij Ebenezer is het effectieve beheer van plagen, met name de beruchte Tuta absoluta in tomaten. De aanpak bestaat uit twee belangrijke strategieën: 

  1. De feromoonvallen en vangplaten van Koppert worden zowel in de kas als in de vollegrond toegepast. Deze vallen monitoren effectief de activiteit van de Tuta absoluta mot. 
  2. Pretiobug (Trichogramma pretiosum) werd geïntroduceerd vanuit Zuid-Afrika en heeft de aantasting door Tuta en bolletjeswormen aanzienlijk verminderd. Hun aanwezigheid heeft ervoor gezorgd dat de gewassen goed gedijen zonder dat er chemische sprays nodig zijn. 

Andrew McKechnie, bedrijfsmanager bij Ebenezer Farm, deelde zijn gedachten: De oogst is zonder twijfel de beste die we in lange tijd hebben gehad, zonder dat we chemicaliën hebben gespoten sinds de biologische oplossingen zijn toegepast.  In het verleden spoten we wekelijks preventief tegen Tuta absoluta in een poging het onder controle te houden.  We zijn net begonnen met het oogsten van dit gewas en de vruchtzetting en kwaliteit zijn uitzonderlijk.  

Naast Tuta absoluta heeft Ebenezer te maken met verschillende andere uitdagingen, zoals fruitvliegjes in butternoten, trips op uien, bladluizen op wortelen en kool, en herfstlegerworm in maïs. Het centrum heeft uitgebreide strategieën ontwikkeld om deze problemen aan te pakken, met een combinatie van biologische bestrijding, feromoonvallen en minimale chemische interventies. 

De toepassing van duurzame methoden bij Ebenezer gaat verder dan plaagbestrijding. Het centrum heeft prioriteit gegeven aan het opnemen van organisch materiaal in alle gewassen, het verbieden van het gebruik van vuur voor landontginning en het bevorderen van compostering en het gebruik van kippenstrooisel als bodemverbeteraar en mulch. Deze praktijken verbeteren niet alleen de vruchtbaarheid van de bodem, maar verminderen ook de impact van de landbouw op het milieu. 

Verbeterde irrigatie
Met steun van Tearfund NL heeft de voltooiing van een zonnepark in Ebenezer een revolutie teweeggebracht op het gebied van irrigatie. Dit heeft geresulteerd in een betere ontkieming van zaden, een betere vestiging van zaailingen en een robuustere, uniformere groei van gewassen.  De positieve resultaten van deze "nieuwe" praktijken inspireren het personeel en de studenten om een natuurlijke benadering van landbouw te omarmen" - vervolgt Andrew.

De impact van de Koppert Foundation
De Koppert Foundation is verheugd deel uit te maken van het succes van dit project. Johannette Klapwijk, de leider van de Koppert Foundation, bevestigt: "Dit soort projecten zorgt ervoor dat veel mensen worden bereikt en opgeleid op het gebied van duurzame teeltmethoden. De toewijding van de stichting aan duurzame landbouw verandert niet alleen levens op Ebenezer, maar staat ook model voor de toekomst van de landbouw in de regio. 

Hoewel de reis naar volledig duurzame landbouwpraktijken nog gaande is, vertegenwoordigt Ebenezer een baken van hoop voor de landbouw in de regio. Andrew McKechnie vat de resultaten van het centrum treffend samen: "Er is nog een lange weg te gaan voordat de traditionele landbouwmethoden in de regio worden toegepast."

Agricultural training centre 1