Food for Youth (CCP Uganda)

Gepubliceerd 2018
Het Christian Childcare-programma heeft tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van kansarme kinderen in Oeganda, voornamelijk door sponsoring van kinderen en het opzetten en ontwikkelen van professioneel onderwijs.

 Onlangs is CCP een nieuw project gestart: Food for Youth. Het doel van dit project is om fruit bomen en bomen voor brandhout te planten die beter bestand zijn tegen klimaat verandering. Het project omvat ook de oprichting van een kleinschalige kas voor de productie van groenten. Medewerkers zullen worden getraind in ‘groene’ vaardigheden die hen verder zullen helpen in het leven.