Hulptroepen uit de natuur

Gepubliceerd 2018
CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) and Koppert Biological Systems signed an agreement to formalize the joint effort for organizing plant doctor trainings in Kenya. The agreement was signed on March 20th in Nairobi, Kenya during the Koppert Biocontrol Dinner Event that was hosted as part of the 2-day NewAg Biocontrol Africa conference.

Educatieprogramma groep 4-6
De Koppert Foundation ondersteunt het project ‘Hulptroepen uit de natuur’. Dit educatieprogramma is in 2017 ontwikkeld door Koppert Biological Systems ter ere van het 50-jarig jubileum en is samengesteld in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center.

Het programma laat kinderen (groep 4-6) verwonderen en inspireren voor natuur. Door kennismaking met hommels en hun bestuiving, piepkleine insecten en hun nut in de natuur en het verhaal van de zieke paprikaplanten van kweker Dennis, leren kinderen op activerende wijze de werking en bijzondere kracht van de natuur. Dit alles uitgaande van de lunchbox of pauzesnack en wat daarvan wel en niet uit de natuur komt. Onderzoekend leren staat centraal. Het unieke aan het programma is de echtheid: kinderen planten echt zaadjes, er zit een opgezette hommel in het pakket, ze gaan op expeditie naar buiten en krijgen levende piepkleine insecten te zien.

In 2018 wordt gewerkt aan bekendheid van het programma bij scholen en Natuur- en Milieu Educatie-organisaties in Nederland. De NME-organisaties bedienen regionaal de basisscholen met lesmateriaal over natuur en milieu.

De doelstelling is met dit educatieprogramma zoveel mogelijk kinderen te inspireren en bewust te maken van het nut van de natuur en zodoende de houding en het gedrag ten aanzien van de natuur te beïnvloeden. Dit beantwoordt aan de missie van Koppert Biological Systems: nu en in de toekomst duurzaam met de planeet omgaan.

Meer informatie via www.hulptroepenuitdenatuur.nl