Voedseltuin Rotterdam

Gepubliceerd 2018
De Voedseltuin is in augustus 2010 opgericht om de Voedselbank Rotterdam (die gratis voedselpakketten levert aan huishoudens met een laag inkomen) te voorzien van verse en gezonde groenten en fruit. Dit doel is bereikt en de Voedseltuin produceert al vele jaren grote hoeveelheden groenten voor de voedselpakketten die door de Voedselbank worden gedistribueerd. Alles wordt op een braakliggend perceel in Vierhaven in Rotterdam in eigen beheer geteeld door ongeveer 45 vrijwilligers. Het is een van de weinige sociale projecten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voedsel kunnen produceren voor huishoudens met lage inkomens. Veel vrijwilligers hebben aangegeven dat ze zich gezonder voelen ervaren het werken in de tuin als een heel zinvolle bezigheid. 

 De Voedseltuin vervult daarbij meerdere functies: het is een voedselproductietuin, een leer- en oefentuin, een duurzame stadstuin en een experimentele tuin met een therapeutisch effect.

De Voedseltuin ondersteunt een duurzame stedelijke samenleving met gezond voedsel voor iedereen. De Koppert Foundation wil graag blijven bijdragen aan dit project omdat het een ​​behoefte aan maatschappelijk welzijn dichtbij ons hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs vervult.

Zie www.voedseltuin.com voor meer informatie.