Koppert Foundation ondersteunde de training van kleinschalige boeren in Oeganda

Gepubliceerd 08/02/2021
Onevenwichtige voeding, vaak gebaseerd op bijvoorbeeld alleen mais of cassave en een gebrek aan groenten is een veelvoorkomend probleem voor veel rurale mensen in Afrika.

Om deze situatie te verbeteren, ondersteunde de Koppert Foundation de Association of Women Development Actors (AWODA) in Oeganda om meer dan 780 boeren te trainen in duurzame landbouw en gezonde voeding. De training was gericht op het vergroten van het begrip van de natuurlijke omgeving en haar componenten, en om dit begrip te gebruiken om hun landbouwpraktijken te verbeteren.

De boeren werden getraind in gewasdiversificatie, waterconservering en bodemvruchtbaarheidsbeheer. Ze leerden hoe ze een productieve moestuin konden aanleggen en hoe ze de geproduceerde groenten konden gebruiken om gezonde, smakelijke en uitgebalanceerde maaltijden te bereiden. Daarnaast werden ze getraind in het gebruik van energiezuinige fornuizen om te koken.

Het project richtte ook 25 door boeren beheerde genenbanken/zaadvermeerderingslocaties op voor bananen, maïs, aardappelen en groenten om de boeren te voorzien van zaad en plantgoed van goede kwaliteit, die niet op de markt verkrijgbaar zijn.

Het trainingsprogramma resulteerde in meer veerkracht en economische levensvatbaarheid van de familiale boeren. De gediversifieerde productiepraktijken en innovaties die ze hebben geleerd, verbeterden niet alleen hun dieet, maar resulteerden ook in overtollige productie die op de markt kon worden verkocht om geld te verdienen en extra inkomsten te genereren. Dit helpt om te gaan met reguliere uitgaven, bijvoorbeeld voor schoolgeld, maar ook voor onvoorziene kosten, bijvoorbeeld bij ziekte van een familielid, en draagt zo bij aan de stabiliteit van de huishoudens.

Al laatste ondersteunde het programma het opzetten van dorpsspaarverenigingen, waar groepen (voornamelijk vrouwen) elkaar stimuleren om geld te sparen en de mogelijkheid bieden om te lenen van de groepsspaarrekeningen om kleine investeringen te financieren.

020223 knowledge for smallholder farmers fred ed peter francien
080221 supported training uganda