Koppert foundation applications

Interesse om samen te werken met Koppert Foundation?

Op deze pagina kunt u een projectvoorstel indienen voor samenwerking of ondersteuning. Het project moet passen binnen de doelen en een van de drie aandachtsgebieden van de Koppert Foundation. Volg a.u.b. de instructies op deze pagina.

Update 12-04-2024: Wij nemen momenteel geen nieuwe aanvragen in behandeling

1. Focusgebieden

▢ JA, het project komt ten goede aan een of meer kleine boeren, OF
▢ JA, het project ondersteunt innovatie of educatie in duurzame landbouw of biologische gewasbescherming, OF
▢ JA, ik ben een Koppert-medewerker en mijn project voorziet in een nood in mijn sociale netwerk

Als u een van de drie vragen met JA heeft beantwoord, kunt u doorgaan. Zo niet, ga dan naar nr. 4.

2. Doelen

▢ JA, het project omvat 1 of meer van de volgende onderwerpen:
          ▢ Onderwijs
          ▢ Gezondheid
          ▢ Voeding
          ▢ Economische ontwikkeling
          ▢ Sociale betrokkenheid van een medewerker van Koppert

Als u de vraag met JA hebt beantwoord, kunt u doorgaan, zo nee gaat u naar nr 4.

3. Betrokkenheid

▢ JA, ik ben persoonlijk betrokken of geïnteresseerd in dit project.

Als u de vraag met JA hebt beantwoord, kunt u doorgaan, zo nee gaat u naar nr 4.

4. Het spijt ons,

uw project lijkt niet te passen binnen onze criteria; we wensen u veel succes bij het vinden van een andere partnerorganisatie.